Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Thị Mai

NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ MAI

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Thị Mai

Sinh năm: 1955

Nơi sinh: Hà Nội

Bút danh: Nguyễn Thị Mai

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê     Thời hoa gạo cháy

ê     Bến sông trưa

ê     Chiều không có bố

ê     Bờm ơi!

ê     Qua hàng trầu nhớ mẹ

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Qua hàng trầu nhớ mẹ

 

Gian hàng trầu vỏ quen một thuở

Cau tươi, vỏ thăm, lá thơm cay

Đi chọ con bớt dăm đồng vặt

Mua để nme ăn mỗi thường ngày.

 

Quết trầu đỏ thắm làn môi mẹ

Sau bữa cơm đèn trải chiếu hoa

Mẹ ngồi thong thả bên hè mát

Hàng xóm sang chơi ấm cửa nhà

 

Nhưng rồi hình bóng về xa khuất

Mẹ chẳng còn ăn những miềng trầu

Chiếc cơi trống vắng, hơi đồng lạnh

Con đặt tay vào ngón buốt đau

 

Mẹ ơi !

Thơm cay một miếng trầu xưa

Mà c on phải bớt tiền mua vì nghèo

Bây giờ đã hết gieo neo

Lại không con mẹ mà chiều. Khổ không !

 

Từ ngày đưa mẹ ra đồng

Qua hàng trầu vỏ con không dám nhìn.

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục - 2005