Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Thị Hồng

NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ HỒNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Thị Hồng

Sinh năm: 1948

Nơi sinh: Yên Bái

Bút danh: Mai Hồng

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê      Em ra đi (1990)

ê      Gọi thu (1992)

ê      Biển đêm (1996)

ê      Nam Cao và những người thân

ê      Lời tượng nhà mồ 

ê      Bình dị

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Thu cảm

 

Mùa thu đẹp đến nao lòng

Nắng hơi hơi nắng, mây bồng bềnh mây

Người thì nửa tỉnh nửa say

Nửa lo giá chợ, nửa ngây vì trời.

 

Mùa thu ơi đẹp vửa thôi

Giăng chi khoảng cách giữa đời và mơ

Đời càng nhiều nỗi ưu tư

Người càng đơn lẻ trước thu tuyệt vời.

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục - 2005