Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Thế Vinh

NHÀ THƠ NGUYỄN THẾ VINH

 

Tiểu sử:

Tên thật:   Nguyễn Thế Vinh

Sinh năm: 1946

Nơi sinh: Thái Bình

Quê : Hà Nam

Bút danh: Nguyễn Thế Vinh

Thể loại:   Thơ

Các tác phẩm:

ê   Làng thức      >> Chi tiết

ê   Hoa lộc vừng

ê   Sự tích phố Hàng Mắm

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

Sự tích phố Hàng Mắm

 

Chuyện xưa có chiếc thuyền rồng

Một chiều ghé bến Cầu Không lên chùa

Chẳng bày yến tiệc dâng vua

Tép son thơm bát cơm mùa đồng ta

 

Nam Xang tứ cố đại hà

Thuyền nan thay bóng kiệu hoa dẫn đường

Cá Nhân Đạo, gạo Trần Thương

Câu ca còn chật kho lương nhà Trần

 

Đất quê chuối ngự, tơ tằm

Bãi xanh đay mía, gió đầm ngợp sen

Tan rồi chiếc bóng oan khiên

Nhà ai tiếng trẻ, ngọn đèn lại khêu

 

Thuyền rồng buổi ấy buông neo

Nước non ai đề khó nghèo chưa qua

Kinh kỳ chốn ấy phù hoa

Biết đâu mặn nhạt tương cà vị quê

 

Sách đồng, bút ngọc ngự phê

Xây cầu, mở chợ, nới nghề nông tang

Dân làng đón chiếu vua ban

Mắm ngon được chở thuyền sang kinh thành

 

Phố giờ kẻ lịch người thanh

Hương quê chút mắm lại dành cho em…

                                                            Lý Nhân cuối 1998

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001