Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Thanh Mừng

NHÀ THƠ NGUYỄN THANH MỪNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Thanh Mừng

Sinh năm: 1960

Nơi sinh: Hoài Ân - Bình Định

Bút danh: Ngư Tiều, Cẩm Tú, Châu Kim

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê      Rượu đắng

ê      Bích Khê (1992)

ê      Ngàn xưa (1998)

ê      Vô tư

ê      Tản mạn qua phố

ê      Dưới chân núi Vọng Phu

ê      Nhẩn nha thỏ rừng

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Đám cưới Huyền Trân

 

Nghe đồn vua xứ Chà Bàn

Dâng miền Ô Lý rước nàng vu quy

Tôi mang rượu đến biên thuỳ

Hắt lên mây trắng biệt li, cả cười.

 

Thân không tấc đất cắm dùi

Bể sông thi phú, trăng trời phong sương

Cắn răng nhường bậc đế vương

Gươm cùn quẳng xuống vệ đường nhân duyên .

 

Thôi nàng hãy tạm nguôi quên

Tôi chàng trai Việt còn trên đời này

Quyết thâu trăm họ về tay

Binh nhung ruổi chốn lưu đày tìm nhau.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục - 2005