Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Sơn 1

NHÀ THƠ NGUYỄN SƠN

 

Tiểu sử:

Tên thật:   Nguyễn Sơn

Sinh năm: 1908

Năm mất:  1956

Nơi sinh:   Hà Nội

Bút danh:  Nguyễn Sơn

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê   Ta ra đi

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

Ta ra đi

 

Ta ra đi

Không buồn

Không giận

Không yêu thương

Không chi hết

 

Ta ra đi

Mô dốc quèo chân

Ô hay

Đá sẫm máu ai

Sao rơi đầy chân ta

Đó là máu những người chết trong tay giặc

Ghi tình họ vào núi sông

Đá muốn khắc vào da thịt ta

Để nhớ

 

Ta ra đi

Cây rừng ngoắc  vào manh hồn rách

Để ta xé toạc nó ra

Tung nó lên làm cờ

Cờ của phong ba bão táp

 

Ta ra đi

Không buồn

Không giận

Không yêu thương

Không chi hết

 

Ta ra đi

Một bóng mờ trong hư không

Chim rừng hót

Gọi về!

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001