Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Sĩ Đại

NHÀ THƠ NGUYỄN SĨ ĐẠI

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Sĩ Đại

Sinh năm: 1956

Bút danh: Nguyễn Sĩ Đại

Nơi sinh: Hà Tĩnh (quê)

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê    Nơi em về

ê    Mùa hạ

ê    Trái tim người lính

ê    Nhà xưa

ê    Tiếng xuân

ê    Tứ tuyệt

ê    Đường chân trời

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Ba đời

 

Ông tôi, cha tôi, và tôi

Ba đời làm lính, ba đời nông dân

Quê hương một mảnh đất cằn

Cày sâu cuốc bẫm làm ăn bốn mùa.

 

Chưa từng đến được Thủ đô

Nghe đài thấy mất Liên Xô thì buồn!

Về già cứ nhức mình luôn

Càng thương nỗi bạn mồ chôn rừng già…

Sự trời nắng nắng, mưa mưa

Sự đời bao nỗi còn chưa thoả lòng

Nhớ khi bờ thửa bờ vùng

Cái sân hợp tác vui chung rộn ràng

Bây giờ ai dân, ai quan

Ai thời vẫn vậy, ai sang một mình?

 

Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần

Nước nhà tắt lửa chiến tranh là mừng

Khi buồn giờ tráp huân chương

Khi vui xuống ruộng, lên vườn làm vui!

 

Ông tôi, cha tôi, và tôi

Ba đời làm lính, ba đời nông dân …

                                                                                                                      1992

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2005