Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Quốc Anh

NHÀ THƠ NGUYỄN QUỐC ANH

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Quốc Anh

Sinh năm: 1944

Bút danh: Nguyễn Quốc Anh

Nơi sinh: Hà Tĩnh

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê   Bóng dài đường vắng

ê   Trái mùa hoa     >> Chi tiết

ê   Gập ghềnh lối cỏ

ê   Chua ngọt thường ngày

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Qua thác Vũ Môn

 

Vũ Môn ơi Vũ Môn

Trắng trời dòng thác tuôn

Đâu rồi ngày hội cá

Cho cá chép hoá rồng?!

Nghìn năm thác trắng trời

Tôi một lần vượt thác

Năm mảng bè buộc chặt

Quay cùông trong sóng sôi.

Bè lộn ngược đầu đuôi

Như ngựa lồng phản chủ

Đá trôi như nỏ bắn

Khi đi bao nhiêu bạn

Khi về còn bao người

Ai tay sào buông lơi

Ai bỏ mình thác dữ

Cho bè xuôi bạn ơi!

Ngoảnh chào rú Mồng Gà

Nghiêng mình soi vực Ác

Thong dong cánh bè xuôi

Lòng để đầu ngọn thác

Khi đi bao nhiêu bạn

Khi về bao nhiêu người!

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2005