Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Phương Thảo

NHÀ THƠ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

 

Tiểu sử:

Tên thật:   Nguyễn Phương Thảo

Sinh năm: 1952

Nơi sinh:   Hà Nam                       

Bút danh:  Nguyễn Phương Thảo

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê   Sân nhảy vắng em

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Sân  nhảy vắng em

 

                        Tặng các chiến sĩ trẻ đoàn Ra Đa Tô Hiệu

 

 

Nhạc nổi lên đi

Sàn nhày là nơi đá cầu , chuyền bóng

Đồng độị tôi

            những chàng trai mười tám

Từng đôi

            Sóng đôi

                        nhảy điệu "cha cha"

Nhạc cứ nổi lên đi

Đừng có bận lòng.

Trận địa ở độ cao hai nghìn

Bản Thái thì xa

Phố Núi lại càng xa

Cả năm thay nhau đôi lần xuống chợ

Đêm về chuyện cứ râm ran

 

Đài ra-đa bốn mùa trong mây

Lên trận địa phải qua chín suối

Còn dốc thì hết nhớ - chỉ dốc thôi

Để một lần em lên

Mãi thương em vất vả

Nên chẳng đành câu "đến hẹn…" Người ơi!

 

Nhạc cứ nổi lên đi

Đừng có bận lòng

Đồng đội tôi những chàng trai mười tám

Từng đôi, từng đôi nhảy điệu "cha cha".

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001