Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Ngọc San

NHÀ THƠ NGUYỄN NGỌC SAN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Ngọc San

Sinh năm: 1942

Nơi sinh: Hải Dương

Bút danh: Nguyễn Ngọc San

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê   Sông Bầu tầm tã

ê   Và tôi đang ở …

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Và tôi đang ở…

 

Tôi lang thang suốt dặm đường

Đã gần đến cuối con đường phải đi

Gió lào bạc áo màu ghi

Sốt rừng chôn bạn từ quy hú dài

Người về nằm dưới tượng đài

Còn bao người gửi xác ngoài ngàn lau

Tôi về bạn gái đi đâu

Tìm nhau thì đã thấy nhau bế bồng

Lá vàng lá rụng như không

Thương là thương những mùa đông gió lùa

Thắp hương châm nến vào chùa

Giật mình: sư bác ngày xưa vá đường…

Bờ ao tu hú kêu sương

Và tôi đang cuối con đường phải đi

 

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005