Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Ngọc Oánh

NHÀ THƠ NGUYỄN NGỌC OÁNH

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Ngọc Oánh

Sinh năm: 1937

Nơi sinh: Quỳnh Lưu - Nghệ An

 Bút danh: Nguyễn Oánh

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê         Chân trời thương nhớ (1989)

ê         Thức cùng sao (1991)     >> Chi tiết

ê         Lời của hạt (1993)

ê         Hương ổi (thiếu nhi, 1993)

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

Tản mạn nước

 

Nước biết dài theo sông

Nước biết rộng theo biển

Nước biết làm sóng vỗ tới chân trời

Sương đêm tro lửng mặt trời cành mai

 

Giếng cha đào thủa một hai

Dây gàu nối mãi cho dài vấn vương

Mẹ nằm chỗ ướt canh sương

Chỗ khô lót tiếng ru nhường con thơ

 

Bến nào không bến đợi chờ

Sông nào chẳng tắm giấc mơ nổi chìm

Đầu nguồn nước nặng tiếng chim

Cuối sông nước nặng nỗi niềm phù sa

 

Mưa rơi từ thủa rất xa

Hoa cau mẹ hứng cho ta nặng tình

Ra sông sóng nước chùng chình

Muốn sang sao vượt được mình thì sang

 

Nợ trăng thì trả tiếng đàn

Nợ biển thì trả chớp ngàn ngang mây…

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2001