Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Ngọc Ly

NHÀ THƠ NGUYỄN NGỌC LY

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Ngọc Ly

Sinh năm: 1941

Mất năm: 2003

Nơi sinh: Bắc Ninh

Bút danh: Nguyễn Ngọc Ly

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê      Mưa thầm

ê      Mưa

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Mưa

 

Trời mưa bong bóng phập phồng

Mẹ đi lấy chồng con ở với ai

(Ca dao)

 

Ấy là tôi nói ngày xưa

Mẹ tôi tái giá - đò dưa theo dòng

Không mưa cũng thể phập phồng

Lừa tôi ngõ trước, mẹ vòng lối sau.

 

Ấy là tôi nói ca dao

Con chuồn chuồn ớt đậu vào đời tôi

Bà đừng ru nữa bà ơi

Vít thêm ngọn nắng mồng tơi giậu nhà.

 

Ấy là tôi nói áo hoa

Mẹ mua cho tết tỉnh xa gửi về

 

Dì tôi dỗ : áo của dì

Để cho tôi mặc, không thì tôi không.

 

Ghét lây bảy sắc cầu vồng

Giá như biết chặn lối vòng cơn mưa.

 Nơi xuất bản: Nhà Xuất bản Giáo dục - 2005