Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Ngọc Hưng

NHÀ THƠ NGUYỄN NGỌC HƯNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Ngọc Hưng

Sinh năm: 1960

Nơi sinh: Quảng Ngãi

Bút danh: Nguyễn Ngọc Hưng

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê      Cầm Sợi gió trên tay (1993)

ê      Lời ru trắng (1994)

ê      Lửa trời nhóm bếp (1994)

ê      Còng con tìm mẹ (1995)

ê      Lá non (1997)

ê      Gọi trăng (2001)     >> Chi tiết

ê       Lửa xanh thầm (2002)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Mẹ ơi

 

Thềm rêu thầm giữ dấu chân

Vách thầm giữ bóng

Chăn thầm giữ hơi

Chiều, con nước mắt đầy vơi

Giọt dài, giọt ngắn, mẹ ơi khóc thầm.

 

Xưa hai đôi đũa một mâm

Giờ hai đôi đũa …

con cầm một đôi

Còn một đôi đũa mồ côi

Nghẹn ngào con nuốt cho trôi chén buồn.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2005