Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Long

NHÀ THƠ NGUYỄN LONG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Long

Sinh năm: 1953

Nơi sinh: Thái Bình

Bút danh: Nguyễn Long

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê     Gương một ngày thường

ê     Thương dân

ê     Dân thường     >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm: 

 

Thường dân

 

Đông thì chật, ít thì thưa

Chẳng bao giờ thấy dư thừa thường dân

Quanh năm chân đất đầu trần

Tác tao sau những vũ vần bão giông

 

Khi làm cây mác cây chông

Khi thành biển cả, khi không là gì

Thấp cao thôi có làm chi

Ngàn năm cỏ vẫn xanh rì cỏ thôi

 

Ăn của đất, uống của trời

Dốc lòng cởi dạ cho người mình tin

Ồn ào mà vẫn lặng im

Mặc ai mua bán nổi chìm thiệt hơn

 

Chỉ mong ấm áo no cơm

Chắt chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành

Hoà vào trời đất mà xanh

Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005