Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Linh Khiếu

NHÀ THƠ NGUYỄN LINH KHIẾU

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Linh Khiếu

Sinh năm: 1959

Nơi sinh: Thái Thuỵ - Thái Bình

Bút danh: Nguyễn Linh Khiếu

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê      Chùm thơ tiên cảm (thơ 1991)

ê      Mùa thiêng (thơ 1995)     >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm: 

Sông Thương

 

Cứ tưởng người ta nói thế thôi

Ai hay sông chảy ngược xuôi thế này

Lẽ nào mình đấy ta đây

Một dòng Thương mà đắng cay hai dòng

Vẫn là chỉ một dòng sông

Cớ chi bên đục bên trong bồng bềnh

Hình như ta hình như mình

Vừa già nua vừa non xanh giữa đời

 

Vẫn dòng sông ấy mà thôi

Làm sao bên lở bên bồi xót xa

Lở cho mình lở cho ta

Một dòng Thương vẫn cứ là hai nơi

 

Sông Thương chảy mãi trên đời

Bốn ngàn năm vẫn ngược xuôi một dòng

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005