Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Lê

NHÀ THƠ NGUYỄN LÊ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:   Nguyễn Văn Bốn

Sinh năm: 1938

Nơi sinh:   Hồ Chí Minh

Bút danh:  Nguyễn Lê

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:          

ê    Mẹ

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

       Mẹ

 

- Trưa về đến sau đồi

Gọi con như mọi bận

Mà không nghe trả lời

Thì mẹ ơi đừng giận

 

Nhìn vở bài Toán đố

Con làm con dở dang

Bỏ quên bên cửa sổ

Đừng bảo con không ngoan

 

Sân nhà đầy lá rụng

Mẹ đừng trách con lười

Thấy áo con đẫm máu

Mẹ đừng khóc, mẹ ơi !

 

- Giặc Mĩ nó nhằm con

Mà bắn vào tim mẹ

Đừng khóc con, mẹ nhé

Khóc sao hả căm thù !

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục - 2005