Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Kim Thành

NHÀ THƠ NGUYỄN KIM THÀNH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Kim Thành

Sinh năm: 1948

Nơi sinh: Thanh Trì - Hà Nội.

Bút danh: Nguyễn Kim Thành

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê      Miền quê quan họ (1981)

ê      Sông xuân đất bãi (1982)

ê      Trăng soi thật mình (1989)

ê      Cánh Diều (1990)

ê      Đam mê (1994)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm: