Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Hữu Quý

NHÀ THƠ NGUYỄN HỮU QUÝ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Hữu Quý

Sinh năm: 1956

Nơi sinh: Quảng Bình

Bút danh: Nguyễn Hữu Quý

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê      Mười nghìn khát vọng

ê      Huệ trắng     >> Chi tiết

ê      Làng đảo

ê      Sinh ở cuối dòng sông

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Tiếng ve ở nghĩa trang Trường Sơn

 

Kêu sớm, kêu chiều, kêu cả hoàng hôn

Kêu bồ đề xanh, kêu tượng đài trắng

Kêu buốt lá kim trên cây mọc thẳng

Tiếng kêu nhức nhức Trường Sơn

 

Ve kêu mất - còn

Tiếng kèn chiêu tập

Ve kêu mỏi mòn

Nhắc thời máu ứa

 

“Về chưa… về chưa?”

“Về chưa… về chưa?”

Cũng đành nhắc lại

Với mồ không tên và mộ có tên

 

“Về chưa… về chưa?”

Cũng đành nhắc mãi

Gọi hồn rừng sâu thăm thẳm lạnh lùng

 

Nén hương cháy lên thành đuốc bùng bùng

Ve kêu như lửa trùng trùng ngọn sông…

 

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005