Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Hữu Bài

NHÀ THƠ NGUYỄN HỮU BÀI

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:    Nguyễn Hữu Bài

Sinh năm:   1940

Nơi sinh:    Bắc Ninh        (quê): Thái Nguyên

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:          

ê   Gặp lại điệu then    >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

   

Gặp lại điệu then

 

 Sao em hát mãi điệu then ngày xưa ấy,

Chẳng thoảng nỗi buồn cha mẹ thuở như em,

Đàn cứ nuột nà, tiếng giang, tiếng nứa,

Chơi vơi, chơi vơi trong rực rỡ ánh đèn!

 

Khúc này năm xưa ai hát đêm Kỳ Yên,

Để khuya về cứ nao nao thương nhớ,

Trăng sáng Khau Hình, trăng lu Bản Cọ,

Kỷ niệm một thời đeo đẳng những ngày xanh!

 

Khúc chia tay em hát sau cùng,

Chẳng giấu được nỗi buồn qua ánh mắt,

Sông Cầu cùng anh cùng đêm khuya khoắt,

Như bỗng thành vô thức một điệu then!

1994

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001