Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Đức Mậu

NHÀ THƠ NGUYỄN ĐỨC MẬU

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Đức Mậu

Sinh năm: 1948

Nơi sinh: Nam Ninh - Nam Hà

Bút danh: Nguyễn Đức Mậu, Hương Hải Hưng, Hà Nam Ninh 

Thể loại: Thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn

Các tác phẩm:

ê     Thơ người ra trận (in chung 1971)

ê     Cây xanh đất lửa (1973)

ê     Áo trận (thơ 1976)

ê     Mưa trong rừng cháy (1976)

ê     Trường ca sư đoàn (1980)

ê     Hoa đỏ nguồn sông (1987)

ê     Từ hạ vào thu (1992)

ê     Bão và sau bão (1994)

ê     Con đường rừng không quên (truyện ngắn, 1984)

ê     Ở phía rừng Lào (truyện, 1984)

ê     Tướng và lính (tiểu thuyến, 1990)

ê     Chí Phèo mất tích (tiểu thuyết, 1993)

Giải thưởng văn chương:

ê     Bộ Quốc phòng (1989)

Giới thiệu một tác phẩm:

Hoa đỏ nguồn sông