Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Đức Lưu

NHÀ THƠ NGUYỄN ĐỨC LƯU

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Đức Lưu

Sinh năm: 1934

Nơi sinh: Hà Nội

Bút danh: Nguyễn Đức Lưu

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê      Thơ ở làng hoa

ê      Nẻo tơ trời

ê      Khúc chiều

ê      Bà Huyện Thanh Quan về thăm quê

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Bà Huyện Thanh Quan về thăm quê

 

Bà về bóng đã xế tà

Con ra đón tận ngã ba.

Ngỡ ngàng :

-"Đồng Bông đâu ?…

Bến Trúc vàng ?…

Ngày đi vời vợi đèo ngang nhớ về !…"

Giọng buồn

Con chỉ cúi nghe

Ngoài kia cao ốc bóng che… nửa làng !

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục - 2005