Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Địch Long

NHÀ THƠ NGUYỄN ĐỊCH LONG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:      Nguyễn Địch Long

Sinh năm:   1941

Nơi sinh:     Hưng Yên

Quê quán: Hà Tây

Thể loại:      Thơ

Các tác phẩm:          

ê     Chim hồng tước

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

     

Ông lão đánh xe ngựa

 

Bánh xe lăn lậc khậc

Đường sống trâu gồ ghề

Ông lão đánh xe ngựa

Oằn lưng dưới nắng hè.

 

Ngựa rạp mình lê bước

Vó lửa mài toé bay

Gió trốn đi đâu biệt

Cây lặng buồn không lay.

 

Ông hoá người vô cảm

Vung roi quất ngựa già

Xe chất đầy củi sắn

Nẻo đường gập ghềnh xa…

                                      10-1997

Nơi xuất bản: NXB Lao Động - 2001