Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Công Ký

NHÀ THƠ NGUYỄN CÔNG KÝ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:           Nguyễn Công Ký

Sinh năm:         1942

Nơi sinh:           Hà Tĩnh

Bút danh:          Nguyễn Công Ký

Thể loại:            Thơ

Các tác phẩm:          

ê    Về Giang Đình

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

     

Về Giang Đình

 

Tôi về gặp buổi gió mưa

Dòng Lam hiu hắt lưa thưa cánh buồm

Xác xơ phận mỏng cánh Chuồn

Gốc bần năm cũ rũ buồn bên sông

Vẫn là bến thuở cha ông

Trải bao dâu bể hư không cõi ngưòi

Hai trăm năm… những khóc cười

Đau xưa đã cất thành lời nước non

Nửa đời xiêm áo vàng son

Nửa đời ăn lộc bà con làng cày

Đục, trong nhân thế vần xoay

Cần lao chao nhịp võng đay mơ màng

Con tằm rút hết tơ vàng

Trăm năm lệ chảy từng hàng từ đây…

 

Xăm xăm Kiều khuất hiên Tây

Giang Đình, Nguyễn Tựa thang mây trông vời.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục - 2005