Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Công Bình

 

NHÀ THƠ  NGUYỄN CÔNG BÌNH

 

Tiểu sử:

Tên Thật: Nguyễn công Bình

Sinh năm: 1957

Nơi Sinh: Thạch Hà. Hà Tĩnh.

Bút danh khác: Hoàng Văn, Vũ Vân Bằng

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

Gồm các tập thơ:

Gió quê hương (in chung, 1995)

Người gánh bóng mình (1994)

 Nụ và quả (1998)

 Một người phía chân trời (2000)

 Tạ lỗi mùa thu (2004)

Giải thưởng văn chương:

Giải nhất thơ thiếu nhi Hà Tĩnh, 1972.

Giải thưởng thơ mười năm 1975-1985 của UBND tỉnh Thuận Hải.

Giải thưởng thơ lục bát báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam. 2002.

Tặng thưởng thơ tạp chí Tài hoa  trẻ (Bộ Giáo dục và đào tạo) và một số giải thưởng thơ địa phương khác.

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Hoàng hôn

 

Cuộn nẻo nắng hừng xao lá ruổi

Đường quê bủa tím bóng chiều loang

Người đi chếnh vếnh triền sông khói

Đóa cúc vườn ai ngậm ánh trăng?

                      (Trích tập Nụ và quả; Nhà Xuất bản Thanh niên 1998)