Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn Bính

NHÀ THƠ NGUYỄN BÍNH

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Bính Thuyết

Sinh năm: 1918

Mất năm: 1966

Bút danh: Nguyễn Bính Thuyết

Nơi sinh: Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê    Cô gái hái mơ

ê    Thơ Nguyễn Bính   >> Chi tiết

ê    Lỡ bước sang ngang (1940)

ê    Tâm hồn tôi (1940)

ê    Hương cố nhân (1941)

ê    Một nghìn cửa sổ (1941)

ê    Người con gái ở lầu hoa (1942)

ê    Mười hai bến nước (1942)

ê    Mây Tần (1942)

ê    Ông lão mài gươm (1947)

ê    Đồng Tháp Mười (1955)

ê    Trả ta về (1955)

ê    Gửi người vợ miền Nam (1955)

ê    Trông bóng cờ bay (1957)

ê    Tình nghĩa đôi ta (1960)

ê    Đêm sao sáng (1962)

ê    Tiếng trống đêm xuân (1958)

ê    Cô Son (chèo)

ê    Bóng giai nhân

ê    Người lái đò sông Vị

Giải thưởng văn chương:

ê     Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt II)

Giới thiệu một tác phẩm

Chân quê

Hôm qua em đi tỉnh về

Đợi em ở mãi con đê đầu làng

Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng

Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi!

Nào đâu cái yếm lụa sồi

Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?

Nào đâu cái áo tứ thân

Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?

 

Nói ra sợ mất lòng em

Van em em hãy giữ yên quê mùa

Như hôm em đi lễ chùa

Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh.

Hoa chanh nở giữa vườn chanh

Thầy u mình với chúng mình chân quê

Hôm qua em đi tỉnh về

Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.

 

Nơi xuất bản: Trích tập Thơ mới 1932-1945, Nhà xuất bản Hội nhà văn - 1999