Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nguyễn An Ninh

NHÀ THƠ NGUYỄN AN NINH

 

Tiểu sử:

Tên thật:   Nguyễn An Ninh

Sinh năm: 1942

Nơi sinh:   Hà Nam

Bút danh:  Nguyễn An Ninh

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê   Lời Phấn trắng

ê   Trên núi Mai An Tiêm

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Trên núi Mai An Tiêm

 

Tưởng rằng mù mịt đảo khơi

Ai hay ấm áp một trời Nga Sơn

Chiều huyền thoại nắng tà dương

Mây giăng từ thuở Hùng Vương bời bời.

Chim ơi nhả hạt cho tôi

Để tôi thao thức một đời An Tiêm

Đồng xanh không một bóng thuyền

Cho dưa viễn xứ về miền phù du

Đoái trông vòi vọi Thần Phù

Mịt mù kinh khuyết, mịt mù Bồng Lai.

Giếng xưa lòng nước vẫn đầy

Hang xưa còn ấm những ngày thương yêu

Tình đời nắng ít, mưa nhiều

Được thua, yêu ghét trăm chiều hư không

Tài trai ném giữa non sông

Thì căng buồm hạc mà dong gió trời

 

Thần Phù sóng đã xa rồi

Tôi khoan thai giữa núi đồi Mai An.

 

Nga Sơn - Thanh Hóa 15-3-1998

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001