Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Ngũ Liên Tùng

NHÀ THƠ NGŨ LIÊN TÙNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Hồ Công Hãn

Sinh năm: 1929

Nơi sinh: Tuy Hòa, Phú Yên

Bút danh: Nguyên Hồ, Yên Hòa, Uyên Hồng

Thể loại: Truyện thơ

Các tác phẩm:

ê      Áo rách tim vàng (1956)

ê      Nhắn nhủ đôi lời (1958)

ê      Yêu nhau xin nhớ lời nhau (1958)

ê      Cô gái Phú Yên (1963)

ê      Dân quân làng Triều (1965)

ê      Bài ca dâng Đảng (1970)

ê      Ngọc càng mài càng sáng (970)

ê      Bài ca bốn ngàn năm lịch sử Việt Nam (1975)

ê      Cu Ty gặp Long Vương (1994)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm: