Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Ngô Thế Oanh

NHÀ THƠ NGÔ THẾ OANH

 

Tiểu sử:

Tên thật: Ngô Thế Oanh

Sinh năm: 1944

Nơi sinh: Hương Sơn, Hà Tĩnh

Bút danh: Ngô Thế Oanh

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê    Tình yêu nhận từ đất (1977)

ê    Tâm hồn (1995)

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

Đêm thức nhớ một nhà thơ Đường

 

Nửa khuya. Chợt tỉnh. Vắng im…

Câu thơ nào động nỗi niềm xót xa

 

Rượu suông uống lẫn trăng tà

Bóng quay linh loạn. Giết ta vì buồn

 

Ai bay trên cõi Thịnh Đường

Rượu. Trăng. Xoã tóc. Sầu. Cuồng. Đêm đêm…

 

Đã đầy làm kiếp trích tiên

Vẫn không vợi được ưu phiền thế gian

 

Nghìn xưa ngỡ lặng cung đàn

Nghìn sau hồn hãy dư vang trong đời

 

Câu thơ cũ tưởng quên rồi

Nửa khuya chợt thức. Bồi hồi lòng ta…

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005