Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nghiêm Đa Văn

NHÀ THƠ NGHIÊM ĐA VĂN

 

Tiểu sử:

Tên thật:   Nghiêm Đa Văn

Sinh năm: 1944

Năm mất:  1997

Nơi sinh:   Hà Tây 

Bút danh:  Nghiêm Đa Văn

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê   Đàn trâu Nghệ

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Đàn trâu Nghệ

 

Sao Hôm đã gọi

Trâu ơi lên đường

Bước đằm trâu nhé

Bước nhặt trâu ơi

Đường hãy còn dài

Hỡi đàn trâu Nghệ

Những mùa di, dé

Gọi trâu lên đường

 

Vươn cần cổ lim

Trâu tìm đất mật

Vai trâu cao ngất

Như gồ rú Hồng

Trâu cong đôi sừng

Như rừng chông dựng

 

Từng ngôi sao sáng

Lấp lánh đầu sừng

Lá nguỵ trang rung

Lưng đàn trâu Nghệ

Kéo Trường Sơn xanh

Nhuộm đồng sâu bạc

 

Trâu đi mỗi bước

Nghe chuyển chiêm mùa

Cánh đồng hợp tác

Đất trời trâu ơi

 

Đường hãy còn dài

Đi ngang tuyến lửa

Mấy đèo mấy rú

Trâu phải đi qua

Sông Mã, sông Chu

Nương nhau phải vượt

 

Đầu đàn bơi trước

Đầu gối mông nhau

Sừng gối lên sóng

Băng qua sông rộng

Nhường phà chở đạn

Nhường phà chở xe

 

Lạnh giọt sương khuya

Canh gà gáy sáng

Sao giống quê nhà

Xứ Nghệ đã xa

Sao mà gần gũi

Những đồng đất mới

Phù sa đang gọi

Đường cày thâm canh

Dặm đường trường chinh

Vung sừng nhọn hoắt

Trâu đi đánh giặc

Trâu đi trùng trùng.

                                    1965

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001