Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Ngân Giang

NHÀ THƠ NGÂN GIANG

 

Tiểu sử: 

Tên thật: Đỗ Thị Quế

Sinh năm: 1916

Mất năm: 2002

Bút danh: Ngân Giang, Hạnh Liên, Thục Oanh, Nàng Lém, Đỗ Quế Anh, Chị Mến, Nàng Không Tên, Lữ Vân, Sông Ngân

Nơi sinh: Hà Nội

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê     Những người sống mãi (in chung)

ê     Giọt lệ xuân (thơ 1931)

ê     Tiếng vọng sông Ngân (thơ 1944)

ê     Thơ Ngân Giang (thơ 1990)

ê     Thơ Ngân Giang (1994)

ê     Tổng tập thơ Ngân Giang (thơ 1996)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Hưu quạnh

 

Nhà tôi cách một con sông trắng

Đi qua đầu ghềnh đã thấy thôn

Ngoài tiếng chim kêu là vắng lặng

một vài thuyền ghé bến chiều hôm

Đêm đêm cô lái ra khơi hát

Tiếng vẳng sông xa, lặng lẽ chìm…

Tiếng vẳng sông xa, trời bát ngát…

Âm thầm tôi lại sống trong im

 

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn, 1998