Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Nam Trân

NHÀ THƠ NAM TRÂN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Học Sĩ

Sinh năm: 1907

Mất năm: 1967

Nơi sinh:  Điện Bàn tỉnh Quảng Nam

Bút danh: Nam Trân

Thể loại: thơ, dịch

Các tác phẩm:

ê      Huế đẹp Huế thơ (1939)      >> Chi tiết

ê      Thơ Đường (1962)

ê      Thơ Tống ( 1968)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Trước chùa Thiên Mụ

 

Êm êm dòng nước Hương giang chảy,

Xúm xít thuyền con chở ba, bảy.

Tiếng hát ngư ông đẫm bóng cây

Như luồng khói, nhẹ, lên, lên mãi.

 

Tháp cao dòm nước: vết men trôi.

Đồi thấp sừng trăng dõi dõi soi.

Mờ ở, xa xa gà gáy sáng…

Trong Chùa cảnh cảnh tiếng chuông hồi…

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2001