Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Mai Văn Phấn

NHÀ THƠ MAI VĂN PHẤN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Mai Văn Phấn

Sinh năm: 1955

Nơi sinh: Kim Sơn, Ninh Bình

Bút danh: Mai Văn Phấn

Thể loại:Thơ

Các tác phẩm:

ê     Giọt nắng (1992)

ê     Giọt xanh (1995)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Qua hoàng hôn 

 

Hoàng hôn như một cửa chùa

Hư không mười ngón tay vừa lọt qua

Ta ngồi nhập định với hoa

Hồi chuông ai thỉnh ngân nga ngoài thềm

 

Đưa tay gió dắt vào đêm

Linh hồn ta ngỡ bỏ quên cuối trời

Dấu chân xin cát chớ vùi

Cho ta lại được luân hồi kiếp sau.

 

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005