Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Mai Ngọc Uyển

NHÀ THƠ MAI NGỌC UYỂN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Mai Ngọc Uyển

Sinh năm: 1941

Nơi sinh:

Bút danh: Mai Ngọc Uyển, Mai Ngọc

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê      Vào mùa biếc (1974)

ê      Huyền thoại cánh buồm (1990)

ê      Sông tắm bến chờ (1991)

ê      Trăng trên ống khói (1991)

ê      Rừng trong phố (1992)

ê      Không mỏi cánh chim (1975)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm: