Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Mai Nam Thắng

NHÀ VĂN MAI NAM THẮNG

Tiểu sử:

Tên thật: Mai Nam Thắng

Năm sinh: 1958

Nơi sinh: Quảng Bình

Thể loại: Thơ, truyện

Các tác phẩm:

Mười hai năm phác hoạ (2000)

Mùa cũ (2003)

Cổ tích làng Cát (2004)

Rét hạ (2006)

Giải thưởng văn chương:

Giải thưởng VHNT của Bộ Quốc phòng (1999-2004) hạng C (trường ca Cổ tích làng Cát).

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Trong tiếng còi tàu

 

Trường chúng tôi ở bên này sông

Cách nhà ga nửa giờ đi bộ

Đêm đêm...

Tiếng còi tàu rõ rõ!

 

Vượt qua đèo gió

Tiếng còi dài quanh co

Xuyên vào đêm khó ngủ !

 

Những năm đất nhất còn giặc giã

Bạn bè tôi chưa kịp đến giảng đường

Đứa ngược tàu che chắn Bắc biên cương

Đứa xuôi tàu về Nam trấn giữ

Trường chúng lôi ở bên này sông

 

Cách nhà ga nửa giờ đi bộ

Đêm đêm nghe rất rõ

Tiếng còi tàu và hướng những đoàn quân...

                                              5-1980

 

Trích từ tập Mùa Cũ

Nhà Xuất bản Thanh niên 2003