Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Mai Liễu

NHÀ THƠ MAI LIỄU

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Ma Văn Liễu

Sinh năm: 1950

Nơi sinh: Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

Bút danh: Mai Liễu, Hoàng Lâm)

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê      Suối làng (1994)

ê      Mây vẫn bay về núi (1995)

ê      Lời then ai thuộc (1996)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm: 

 

Tung còn

 

Qủa còn tua đỏ tua xanh

Tốp người tung lên

Tốp người đón lấy

 

Ném lên quả còn cầu may

Đón lấy quả còn cầu lộc

Bao cặp mắt cầu vồng dõi lên trời

Đau đáu cầu trời cầu phúc

 

Hai cặp mắt tình tứ trông nhau

Qủa còn trên tay mê ngủ

Chẳng nhớ mình đeo tua tủa đỏ xanh.

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005