Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Mã Thế Vinh

NHÀ THƠ MÃ THẾ VINH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Mã Thế Vinh

Sinh năm: 1932

Nơi sinh: Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Bút danh:Mã Thế Vinh, Mã Tào, Mai Thế, Văn Phín

Thể loại: Thơ, truyện ngắn, kịch

Các tác phẩm:

ê     Vẽ bản đồ quê tôi (thơ song ngữ, 1981)

ê     Con đường anh đi (thơ song ngữ, 1995)

ê     Nàng tiên trứng (truyện cổ, 1988)

ê     Vẩy Lân (kịch, 1963)

ê     Thấy ma uống thuốc (kịch, 1994)

ê     Đin tỉ Lạng Sơn (diễn ca tiếng dân tộc, 1962)

ê     Đứng trên núi mẹ

ê     Điếp ái

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Đẹp

 

Cách mạng về cho tôi đôi mắt sáng

Chữ cụ Hồ là viễn kính nhìn xa

Biết nhiều tên đẹp đi vào lịch sử

Trên hành trình của loài người bao la

Hôm nay ngồi thêu tên đẹp đất nước

Nơi tỉnh địa đầu xứ Lạng quê hương

Ôi! Tôi ước đc tay cô Dao khéo léo

Thêu dãy Tai Kinh muôn sắc hài hoà

In ngọn Phia Giang vào khăn áo mới

Với Kỳ Cùng lượn núi sóng reo ca

Và có tài pha chỉ màu thổ cẩm

Như cô gái Tày dệt núi dệt hoa

Bắt ánh trăng non in mặt chăn cưới

Dệt ảnh người thương đang ở nơi xa

Như cô gái Nùng hai tay nhuộm giỏi

Gói các vì sao vào tấm vải

Ngâm nước chàm làm khăn độ ngân hà!

 

Tôi tiếc mình không đủ tài đủ sức

Chọn những từ đẹp, màu sắc tinh hoa

Nhưng tôi có lòng tin có mắt Đảng

Và bốn ngàn năm lịch sử ông cha

 

“Biết Tam Thanh đẹp nhờ người đặt truyện”

“Biết Chi Lăng không chỉ núi giăng dài?”
”Biết ải đẹp vang lời cha tiễn dặn”

“Biết hương hồn thơm núi bởi tay ai!”

“Biết tỉnh ta đẹp quê Hoàng Văn Thụ”

Có Bắc Sơn, đường Bốn tiếng vang xa!

Với từng bản thôn đẹp tên hợp tác

Rừng cho nước, sông cho điện sáng nhà

Phá một núi tay ta dựng nhiều núi

Cho cô Xứ Lạng đẹp mãi màu da

Ống khói cao - mùa măng mai rừng báng

Ngói đỏ lợp thêm “ngói” lá rừng

Che mắt giặc trời nhiều tầng súng đạn

Cho ruộng nương thơm ngát bốn mùa hoa…

 

Nay tôi có cả nhiệt tâm người thợ

Chắp hoa đẹp từ các hồ nước

Tay đánh Mỹ tay làm ra

Như con ong cần cù năm tháng

Đi khắp nẻo đường cách mạng đã qua

Hút từng bông sim, bông lê, bông mận

Làm phấn hương mật ngọt cả quê nhà

Làm đẹp tên người, tên làng, tên núi

Thêm mùa chiến công đẹp bản hùng ca!

Khâu Lừ, 8 - 1966

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2001