Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Mã Giang Lân

NHÀ THƠ MÃ GIANG LÂN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lê Văn Lân

Sinh năm: 1941

Nơi sinh: Thành phố Thanh Hóa - Thanh Hóa

Bút danh: Mã Giang Lân

Thể loại: Thơ, tiểu luận

Các tác phẩm:

ê     Bình minh và tiếng súng (tập thơ, 1975)

ê     Hoa và dòng sông (tập thơ, 1979)

ê     Một tình yêu như thế (tập thơ,1990)

ê     Thơ văn Thôi Hữu (sưu tầm, giới thiệu, 1984, tái bản 2000)

ê     Thơ Thâm Tâm (sưu tầm, giới thiệu, 1988)

ê     Văn học Việt Nam 1945-1954 (chuyên khảo, 1990, tái bản 1998)

ê     Thơ - Những cuộc đời (tiểu luận, 1992)

ê     Tìm hiểu thơ (chuyên luận, 1997, tái bản 2000)

ê     Tuyển tập Tế Hanh (sưu tầm giới thiệu tập I,II, 1987-1997)

ê     Tuyển tập Văn học Việt Nam tập 24A, 24B (chủ biên, biên soạn cùng Hữu Nhuận, 1997, tái bản 2000)

ê     Quá trình hiện đại hóa Văn học Việt Nam 1900-1945 (chủ biên, 2000)

ê     Tiểu trình thơ hiện đại Việt Nam (chuyên luận, 2000)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Trụ cầu Hàm Rồng

 

Đạn hai mươi li bắn thủng xi măng

Bom tấn ép bẻ tung cột sắt

Tên lửa nổ thép già thành nước

Trụ cầu Hàm Rồng chỉ làm bằng cốt sắt xi măng

 

Tinh mơ giặc ném bom

Tên lửa tầm xa phóng vội

Không ngày nào bọn cướp trời không tới

Không đêm nào bình yên

Cứ thế suốt bốn năm

Trụ cầu Hàm Rồng chỉ làm bằng cốt sắt xi măng

In xuống dòng sông

Là màu đỏ lá cờ

Như mặt trời mới mọc

Là lửa hàn nở trên từng thanh sắt

Những nụ cười công nhân

Những khẩu pháo phòng không

Đợi giặc

Các chiến sỹ cất cao tiếng hát

Mênh mông

 

In xuống dòng sông

Là những đoàn vận tải

Những đoàn xe chuyên cần nhẫn nại

Cứ thế suốt bốn năm

Trụ cầu Hàm Rồng chỉ làm bằng cốt sắt xi măng

 

Trụ cầu ung dung đứng đó

Bọn giặc lái bị bắt qua đây cúi đầu run sợ

Cứ thế suốt bốn năm

Trụ cầu Hàm Rồng chỉ làm bằng cốt sắt xi măng.

 

Nơi xuất bản: Nhà Xuất bản Giáo dục, 2005