Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Mã A Lềnh

NHÀ THƠ MÃ A LỀNH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Mã A Lềnh

Sinh năm: 1942

Nơi sinh: Lào Cai

Bút danh: Mã A Lềnh

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê     Bên suối Nậm Mơ

ê     Cao nguyên trắng (1992)

ê     Cột mốc giữa lòng sông (1984)

ê     Chuyện bây giờ mới kể (1996)

ê     Có một con đường (1996)

ê     Dấu chân trên đường (1996)

ê     Rừng xanh (1997)

ê     Cây khèn ngựa trắng (1998)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Đá ở Sa Pa

 

Đá!

Rất nhiều đá

Đâu đâu cũng đá

 

Đá nằm như hổ rình mồi

Đá đứng như trâu gặm cỏ

Đá vươn như ngựa phi giữa nắng chiều tà

 

Từ đá

Vụt lên những bông hoa nhỏ nhoi

Chúng tôi gọi là hoa bất tử

 

Từ đá

Mọc lên những rừng đào trĩu quả

Chúng tôi kêu đào vạn thọ

 

Từ đá

Sinh ra những chàng thi sỹ

Hát ca về đất trời tình yêu của mình

 

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005