Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Lý Biên Cương

NHÀ THƠ LÝ BIÊN CƯƠNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:     Lý Biên Cương

Sinh năm:   1941

Nơi sinh:    Hải Dương

Quê  :Quảng Nam

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê     Thi hứng

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Biết gửi vào đâu

 

Một ít buồn không biết gửi vào đâu

Gửi vào cây ngại lá không giữ nổi

Gửi vào đất gió ngang trời cứ thổi

Gửi vào em thì em lại xa

 

Một ít buồn như nắng khẽ vương qua

Như mưa thoảng bám hờ bên kẽ mắt

Như heo may của hơi thu thoáng nhạt

Như hư hư thực thực ở quanh mình

 

Một ít buồn cứ muốn được thầm yên

Cứ muốn được một mình thơ thẩn mãi

Xin đừng nhắc xin em đừng có hỏi

Một ít buồn này cũng thuộc em thôi…

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001