Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Lưu Quang Thuận

NHÀ THƠ LƯU QUANG THUẬN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lưu Quang Thuận

Sinh năm: 1921

Mất năm: 1981

Nơi sinh: Đà Nẵng - Quảng Nam (nay thuộc tp. Đà Nẵng)

Bút danh: Lưu Quang Thuận

Thể loại: thơ, kịch

Các tác phẩm:

ê      Tóc thơm (1942)

ê      Việt Nam yêu dấu (1943)

ê      Lời thân ái (1950)

ê      Mừng đất nước (1960)

ê      Cám ơn thời gian (1982)

ê      Lữ Gia, Phượng Trì thôn, Chu Du đại chiến Uất Trì ( 1941)

ê      Yến Ly (kịch thơ, 1942) Lê Lai đổi áo (kịch thơ, 1943)

ê      Kiều Công Tiễn (kịch thơ, 1945)

ê      Nữ Hoàng Ba Tư (kịch thơ, 1945)

ê      Người Hoa Lư (kịch thơ, 1945)

ê      Quán Thăng Long (kịch nói, 1945)

ê      Cô Giang (kịch, 1946)

ê      Hoàng Hoa Thám (kịch, 1957)

ê      Tấm Cám (chèo, 1958)

ê      Mối tình Điện Biên (chèo, 1959)

ê      Mừng em (chèo, 1966)

ê      Hạt muối trăm năm (kịch thơ, 1980)

ê      Nàng Sita (chèo, viết chung, 1981)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Bản đồ

 

Đường xa đo lại tấc gang

Cao nguyên núi rậm biển tràn sóng xanh

rướn người duyên hải ven quanh

Ngăn biên giới lạ đồn canh ải ngoài

 

Người đi tỉnh rộng xứ dài

Thương ai chẳng nói ngày hai buổi nhìn

Cách vời ai nói ai tin?

hồn đau diệu vợi trải nghìn quan san

Đây đường xe hoả băng ngang

Quê ta xứ bạn – hai làng có ga

Gío buồn chiều lạnh sương pha

Không khuây tóc kẻ miền xa rối bời

Tỉnh thành chấm nhỏ ghi nơi

Kinh đô tơ tưởng dưới trời thưa mây

Đêm qua man mác sao đầy

Hiu hiu nắng rụng chiều nay xế mòn

Quê nhà chữ thắm tươi son

Tên nghiêng sản vật, điểm tròn bến sông

Non tơ màu cỏ xanh đồng

Quanh co sông uốn tìm không thấy cầu

 

Dỗ lòng nguôi nhớ thương đâu

Kim nam châm lựa hướng sầu trở ra

Gió buồn chiều lạnh vai sa

 

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn, 1999