Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Lương An

NHÀ THƠ LƯƠNG AN

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Lương An

Sinh năm: 1920

Mất năm: 2005

Bút danh: Lương An, Thạch Nam, Nguyễn Lương Tài

Nơi sinh: Triệu Phong - Quảng Trị

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê     Nắng Hiền Lương

ê     Vè chống Pháp

ê     Thơ Tùng thiện vương Miên Thẩm

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

 Cô lái đò

 

Đò em lên xuống Ba Lòng

Chở người cán bộ lên vùng chiến khu

Ngày đông gió cả, nước to

Lạy trời thuận gió lên cho kịp về

 

Em là con gái nôốc nghề

Chợ mai bán cá, sông khuya kéo chài

Lưới giăng Tây đốt mất rồi

Em trai mấy đứa ra ngoài tòng quân

Bà con đi có việc cần

Sao cho khỏi trễ là phần em lo

người ta giết giặc bắt tù

Em thì kháng chiến đưa đò bên sông

 

Tây lên mấy chuyến Ba Lòng

Đò em dấn nước cũng chừng mấy phen

Tây về em lại kéo lên

Đêm đêm cứ ngược xuôi miền chiến khu

Đáy sông có giỏi thì mò

Đố Tây tìm đốt được đò nhà em

 

Ai về bến Trấm thì lên

Về cho sơm sớm, mưa đêm khó chèo.

 

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005