Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Lò Văn Cậy

NHÀ THƠ LÒ VĂN CẬY

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lò Văn Cậy

Sinh năm: 1928

Bút danh: La Phấn Chinh

Nơi sinh: Sông Mã - Sơn La

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê     Hạt muối - hạt tình (1986)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm: