Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Lê Xuân Đố

NHÀ THƠ LÊ XUÂN ĐỐ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lê Xuân Đố

Sinh năm: 1943

Nơi sinh: Quảng Bình (quê)

Bút danh: Lê Xuân Đố

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê      Hồn nhiên (1988)

ê      Ngọn nguồn (1997)

ê      Chạm mặt (1999)

ê      Giọng muối (2004)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Lá trầu

 

Lá trầu là lá trầu cay

Ngậm hoài nên ngọt nồng say bao đời

Mở khăn giải yếm ra mời

Ngồi lâu cởi hết cho người buồn vui

 

Ngậm cay thấm ngọt đã muồi

Trách cho con nhện nghe lời theo ai

Vợ chồng cò lội đêm dài

Ngâm chân nước bạc buốt hai cánh cò

Biết thân biết phận thì lo

Có trầu ngậm miệng như lò ủ than

 

Hơi cay khi đã nồng nàn

Kể chi đò dọc, đò ngang mẹ ngừa

Kê chi bụi rậm, gai thưa

Lên non xuống biển cho vừa lòng nhau

Cắn môi cho thắm miếng trầu

Đôi môi cắn chỉ nhuộm màu lâng lâng

 

Lời thề vạt áo em nâng

Trời em đem nhuộm mấy lần vàng tươi

Mâm vàng đũa ngọc lứa đôi

Mặc lòng cơm hẩm cà hôi với đời

Cánh trầu biết đậu tay ai

Cuộc trăm năm thả cho dài bước đi

 

Thơ ngây trầu phủ xanh rì

La cành leo mỏi lại về cành la

Nên đành vách đầt vườn nhà cho xong

Khúc thương đứt tiếng giữa dòng

Lời oan vỡ chén tan lòng Trương Chi

 

Trời xanh chẳng nói năng gì

Trầu xanh đã trót xanh rì tới nay

Duyên nào xe mãi thân gầy

Phải bùa nên ngọt đắng cay mấy phần

Sinh ra cũng một tấm thân

Trầu cay cũng hoá kiếm trăm lần còn cay.

1972

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục - 2005