Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Lê Trung Nguyệt

NHÀ THƠ LÊ TRUNG NGUYỆT

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lê Trung Nguyệt

Sinh năm: 1953

Nơi sinh: Nam Định

Bút danh: Lê Trung Nguyệt

Thể loại:Thơ

Các tác phẩm:

ê      Ngược gió

ê      Mảnh gương quý

ê      Hạt đậu ước

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Cột thu lôi

 

Chiếc cột thu lôi

Nhỏ thế

Có gì đâu,

Thu tất cả vào mình

Bao sấm sét

Của mọi mùa dông bão.

 

Trái tim mềm mại máu hồng

Thu vào tất cả bão dông

Một đời…


Qua mưa

Lại sáng nụ cười

Cột thu lôi nhỏ giữa đời

Tim ơi!

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2005