Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Lê Thành Nghị

NHÀ THƠ LÊ THÀNH NGHỊ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lê Thành Nghị

Sinh năm: ?

Nơi sinh: Hà Nội

Bút danh: Lê Thành Nghị

Thể loại: Thơ, lý luận phê bình

Các tác phẩm:

ê      Rừng tràm trước mùa đông

ê      Mưa trong thành phố

ê      Mùa không gió (2003)

ê      Về Phong Châu

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Về Phong Châu

 

Người đi giữa nước non xanh

Miên man tiếng suối reo quanh Đền Hùng

Con từ xa lắc miền Trung

Nén hương thơm kịp về cùng nước non

 

Nghin năm bậc đá đã mòn

Dẫu thôi tiếng gió vẫn còn thông reo

Lối vườn ngang tắt trước sau

Màu xiêm áo lẫn trong màu xanh cây.

 

Người về dưới núi hôm nay

Lối lên xe ngựa gió bay bụi đường

Là vườn xanh, xôi nếp hương

Áo em ướt mấy hạt sương lối mòn

 

Trông lên một khoảng trời tròn

Dưới kia, đất biết có còn vuông không

Chàng Lang Liêu gặt hái xong

Cũng lên đền thượng, lên cùng với ta…

 

Bốn ngàn năm, đến bây giờ

Non sông bay một ngọn cờ vàng sao

Con về với đất Phong Châu

Vượt non cao vượt sông sâu cũng về.

1983

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục - 2005