Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Lê Quốc Minh (NV)

NHÀ THƠ LÊ QUỐC MINH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lê Quốc Minh

Sinh năm: 1936

Mất năm: 1994

Nơi sinh: Nam Định

Bút danh: Lê Quốc Minh

Thể loại: Tiểu thuyết, kịch và thơ

Các tác phẩm:

ê     Người đẹp tỉnh lẻ (tiểu thuyết, 1991)

ê     Chiều mây thành (tiểu thuyết, 1994)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm: