Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Lê Quốc Hán

NHÀ THƠ LÊ QUỐC HÁN

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lê Quốc Hán                                      

Sinh năm: 1949

Nơi sinh: Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Bút danh: Lê Quốc Hán

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê     Lời khấn nguyện (1996)

ê     Bến vô cùng (1999)

ê     Mạc Khải

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Bài thơ thời gian

 

Thời gian như chuyến tốc hành

Mang theo lá đỏ và anh trở về.

 

Tóc xanh vừa lỗi lời thề

Thoắt thành mây trắng cuối hè bay ngang.

 

Ngu ngơ chạm phải ao làng

Sen chưa kịp hái đã tàn trên tay.

 

Trái đất ơi ! Ngược vòng quay

Cho ta gặp lại cái ngày đầu tiên.

Xuân Nhâm Thân

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục - 2005