Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Lê Kim

NHÀ THƠ LÊ KIM

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lê Duy Long

Sinh năm: 1928

Nơi sinh: Bắc Ninh - Bắc Ninh

Bút danh: Lê Kim, Lưỡi Lê, Lê Kim Tiêm

Thể loại: Thơ, lý luận, truyện ngắn, dịch

Các tác phẩm:

ê     Đời cứ tươi (1948)

ê     Điện Biên Phủ (1954)

ê     Mỹ, ngụy thảm bại khúc (1971)

ê     Mỹ thế đấy (1972)

ê     Anh đại thắng, chị hòa bình (1973)

ê     Cuộc hành quân thần tốc (1975)

ê     Khoa học.. bẹp (1978)

ê     Tướng Mỹ bại trận (1990)

ê     Trận Điện Biên Phủ-nhìn từ hai phía (1994)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm: