Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Lê Khả Sỹ

NHÀ THƠ LÊ KHẢ SỸ

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lê Khả Sỹ

Năm sinh: 1936

Nơi sinh: Hà Tĩnh

Bút danh: Sỹ Lê, Thế Thường,, Hương Phố, Phó Phê, Lý Khánh Sinh, Lý Công, Công Cốc, Đại Hải

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

Đường đến cửa quyền (1989)

Cái thói đời (1999)

Khôn cuội dại đời (2001)

Tâm tình (1999)

Tìm lửa gió đời (2002)

Giải thưởng văn chương:

Giải nhất thơ trào phúng Hà Nội năm 1998.

Giới thiệu một tác phẩm:

Cát

 

Cứ in trên tôi

Những dấu chân son

Tôi đùa vui

Khỏa lấp

Mát rượi.

Thật là oan cho tôi

Có người ví mình là cát

Coi đau buồn

Là dấu chân giận dỗi

In lõm xuống

Không bao giờ

Xáo nổi.

                                  1991

 

Trích từ tập Tìm lửa gió đời

Nhà Xuất bản Hội Nhà văn 1992