Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Lê Huy Mậu

NHÀ THƠ LÊ HUY MẬU

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lê Huy Mậu

Sinh năm: 1949

Nơi sinh: Nghệ An

Bút danh: Lê Huy Mậu

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê      Cảm ơn mưa phùn

ê      Những bước chân

ê      Sáng tươi một tên người

ê      Đêm Đồng Đăng

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Những bước chân

 

Từ quê

qua rừng

về tỉnh

Nửa đời là mấy bước chân ?

 

Này bước tung tăng nội cỏ

Này bước run rẩy sốt rừng

Này bước ngỡ ngàng giữa phố

 

Bao nhiêu bước nhầm, bước nhỡ ?

Bao nhiêu bước giữ, bước gìn ?

Để mình đừng sẩy bước chân !

 

Đã qua ấu thơ tuổi trẻ

Đã qua khôn dại một thời

Bước chân về gần tới huyệt

Con lo vấp ngã người ơi !

1998 

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục - 2005