Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Lan Sơn

NHÀ THƠ LAN SƠN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Đức Phòng

Sinh năm: 1912

Mất năm: 1974

Nơi sinh: Hải Phòng

Bút danh: Lan Sơn

Thể loại:Thơ

Các tác phẩm:

ê     Anh với em (1931)

ê     Vết thương lòng

ê     Đám ma đi

ê     Tết và người qua...

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

  

Vết thương lòng

 

Nắng sớm, em ngồi tỉa thuỷ tiên

Hồn em say đắm cảnh thiên nhiên

Bóng ai thấp thoàng ngoài hiên vắng

Em đã vô tình vội ngẩng lên

 

Em vội ngừng tuy, vội ngó ra

Dao cầm sẩy chạm tới giò hoa

Giò hoa ngày lụi, màng hoa úa

Hoa đã vì em chịu xót xa

 

Rễ tuy trong trắng lá xanh tươi

Mầm, nhánh đều xinh dẹp mấy mươi!

Nếu chẳng vì em hoa phải lụi

Trời xuân sao chẳng nhởn nhơ cười!

 

Nhởn nhơ cười với cảnh xuân sang

Với cả bao nhiêu khách rộn đường

Cùng với muôn hoa đua sắc thắm

Vì ai? Đành chịu kém mùi hương!

 

Mùi hương đã kém, sắc rồi phai

rồi cũng cùng ai, cũng với ai

Cùng chịu vì em chung số phận

Cùng nhau chất đống để hiên ngoài

 

Tin anh chung phận với hoa này

Cũng bởi vì em đã sảy tay

Đã vội mải trông bao cảnh đẹp

Vết thương mang nặng vẫn còn đây

 

Còn đây năm cũ vết thương lòng

Ghi lấy tình em chẳng thuỷ chung

Một phút lòng em mơ bạn mới

Yêu anh sau nữa cùng bằng không!

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn, 1998